Acontece

diversos

Confira os vencedores das promoções

Resultados do Sorteio Perene de 2023

Confira os ganhadores:

Confira os ganhadores:

SORTEIO PERENE FEVEREIRO 2023
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME Nº 06.025379/2023

 1. Yuri Tanque Da Penha - CPF XXXXXXXXX-26
 2. Patricia Silvestre - CPF XXXXXXXXX-66
 3. Luiz Felipe Seixas De Aquino - CPF: XXXXXXXXX-08

SORTEIO PERENE MARÇO 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME N. ° 01.025686/2023

 1. Ana Maria Oliveira de Magalhaes - CPF: XXXXXXXXX- 91
 2. Ana Paula do Nascimento - CPF: XXXXXXXXX-46
 3. Ana Valéria Moragas Dias Gonçalves - CPF: XXXXXXXXX 87  

 

SORTEIO PERENE ABRIL 2023
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME N. ° 01.026050/2023

 1. Soraia Oliveira da Luz Castro - CPF: XXXXXXXXX-65
 2. Elaine Karoline Lima Rosa - CPF:  XXXXXXXXX-04
 3. Renata Nogueira Matheus Claudino - CPF: XXXXXXXXX-64

SORTEIO PERENE MAIO 2023 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME N. ° 01.026933/2023

 1. Amanda Niemeyer - CPF: XXXXXXXXX - 40
 2. Lucas de Azevedo Pereira - CPF: XXXXXXXXX -98
 3. Jose Farid - CPF: XXXXXXXXX-03

SORTEIO PERENE JUNHO 2023 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME Nº 01.027607/2023

 1. Neli Arantes Ribeiro - CPF: XXXXXXXXX-49
 2. Paula Touceira De Almeida Dinis - CPF: XXXXXXXXX-86
 3. Cristina Silva de Souza e Mello - CPF: XXXXXXXXX-34

SORTEIO PERENE JULHO 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME N. ° 01.028148/2023

 1. Roberta Santana Coelho - CPF: XXXXXXXXX-50
 2. Giovanni de Sousa Almeida - CPF:  XXXXXXXXX-59
 3. Carol Carvalho - CPF: XXXXXXXXX-20

SORTEIO DIA DAS MÃES

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME Nº 06.026540/2023

Pedro Nascimento Schneider Siqueira - CPF: XXXXXXXXX -76

SORTEIO DIA DOS PAIS

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME N° 01.028445/2023

 1. Sylvio Claudio Filho – XXXXXXXXX-00
 2. Debora Iorio – XXXXXXXXX-70
 3. Monica Fraga Gomes de Souza – XXXXXXXXX-87
 4. Eliana Rodrigues Alvarez Gonçalves – XXXXXXXXX-15
 5. Tatiana Araujo de Souza Martins – XXXXXXXXX-69
 6. Lilian Maria Silva Guimarães – XXXXXXXXX-91
 7. Bruna Branco Ferreira – XXXXXXXXX-60
 8. Maria Fernanda Guimarães Parrella – XXXXXXXXX-29
 9. Ubirajara Ribeirinho Telles – XXXXXXXXX-15
 10. Larissa Tranjan – XXXXXXXXX-70

Salvar na agenda